429 Hawthorne Drive, Lake Park, FL, 33403, Lake Park, FL, 33403
429 Hawthorne Drive, Lake Park, FL, 33403, Lake Park, FL, 33403
429 Hawthorne Drive, Lake Park, FL, 33403, Lake Park, FL, 33403
429 Hawthorne Drive, Lake Park, FL, 33403, Lake Park, FL, 33403
429 Hawthorne Drive, Lake Park, FL, 33403, Lake Park, FL, 33403
429 Hawthorne Drive, Lake Park, FL, 33403, Lake Park, FL, 33403
Under Contract

$350,000

429 Hawthorne Drive, Lake Park, FL, 33403, Lake Park, FL, 33403

6
Courtesy of: Boardwalk Realty Associates LL